Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

wildfreeheart
- Na co chorujesz? - Na strach.
— Elena Ferrante "Historia nowego nazwiska"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
wildfreeheart
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
wildfreeheart
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
wildfreeheart
2647 7231 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

September 15 2017

wildfreeheart
Tylko że właśnie takie było jego życie. Jak wypadek samochodowy oglądany w zwolnionym tempie. Widzisz, co się stanie. Wiesz, że zaraz nastąpi czołowe zderzenie. Jednak nie możesz się zatrzymać ani zjechać z drogi. Jesteś bezsilny.
— Harlan Coben – Obiecaj mi
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
wildfreeheart
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viacytaty cytaty
wildfreeheart
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
wildfreeheart
Cztery ściany, pusty pokój wewnątrz serca samotność 
Szum telewizora kreujący na życie horoskop

July 24 2017

wildfreeheart
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
wildfreeheart
“Wiele rzeczy nie tak miało wyglądać, a mimo to jest, jak jest. Nie wszystko w życiu zależy od nas.”

~ Michał Gołkowski

July 16 2017

wildfreeheart
Nauczyłam się igrać z losem czy drwić z przeznaczenia. Nauczyłam się zaczynać na nowo i stawiać kropki. Nauczyłam się żyć. Pora nauczyć się Ciebie nie kochać...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
wildfreeheart
Jun 29
Add this event to a calendar application
Męczy mnie przeszłość Wspomnienia te dobre i te złe Traumy i natrętne, irracjonalne myśli Rany zadane przez innych Błędy popełnione przeze mnie
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
wildfreeheart
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
wildfreeheart
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
wildfreeheart
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
wildfreeheart
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
wildfreeheart
Kocham całym sercem, albo tym ile z niego zostało.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
wildfreeheart
wildfreeheart
Czekam i nic z nadziei, czekam bardziej niż Ty. Czekam aż wszystko minie ...
— Rojek - Krótkie momenty skupienia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
wildfreeheart
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl