Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

wildfreeheart
“- Czas z tobą tak szybko leci, że to aż nienormalne. 
- Nie masz mnie dosyć? 
- Mam ciebie za mało.” 

~ Kaja Kowalewska

October 28 2017

wildfreeheart
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
wildfreeheart
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
wildfreeheart
wildfreeheart
Nigdy nie dawajcie wiary, gdy będą was przekonywać, że ludzie i zwierzęta mają wspólne interesy, że dobrobyt jednej strony oznacza dobrobyt drugiej. To wszystko łgarstwa. Człowiek nie dba o interesy żadnego stworzenia - wyłącznie o własne.
— George Orwell – Folwark zwierzęcy
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
wildfreeheart
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
wildfreeheart
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak... Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
wildfreeheart
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony więzieniami, pracą i odwagą błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością.
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty

October 17 2017

wildfreeheart
A chociaż nic o sobie nie wiemy, to z pewnością mamy jedną cechę wspólną: wszyscy dobrze pamiętamy rzeczy, o których chcielibyśmy zapomnieć. Zapominamy zaś to, o czym warto pamiętać. 
— Anna Dutkiewicz
Reposted fromselsey selsey viacytaty cytaty
wildfreeheart
Sorry dzisiaj nie odbieram, jestem z tymi którzy nieraz mi pomogli się pozbierać. Piję z nimi, Ciebie nie ma.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
wildfreeheart
- Myślę, że serce przypomina głęboką studnie. Nikt nie wie, co jest na dnie. Można tylko sobie wyobrażać na podstawie tego, co czasami wypływa na powierzchnię.
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
wildfreeheart
Możecie nazywać to zauroczeniem, obsesją, chwilową fascynacją, incydentalnym oczarowaniem,opętaniem, tanim omotaniem, zbałamuceniem, przejściową euforią, zrywem ekstazy, krótkotrwałym upojeniem, ulotnym zadurzeniem. Możecie snuć domysły i pisać bajki. Możecie w nas nie wierzyć. To nie ma znaczenia, gdy miłość pisze własny scenariusz.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
wildfreeheart
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacytaty cytaty
wildfreeheart
Mam coś czego nie mam - wiesz, że chodzi mi o Ciebie ...
— Tałi
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty

September 25 2017

wildfreeheart
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

September 18 2017

wildfreeheart
- Na co chorujesz? - Na strach.
— Elena Ferrante "Historia nowego nazwiska"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
wildfreeheart
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
wildfreeheart
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
wildfreeheart
2647 7231 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

September 15 2017

wildfreeheart
Tylko że właśnie takie było jego życie. Jak wypadek samochodowy oglądany w zwolnionym tempie. Widzisz, co się stanie. Wiesz, że zaraz nastąpi czołowe zderzenie. Jednak nie możesz się zatrzymać ani zjechać z drogi. Jesteś bezsilny.
— Harlan Coben – Obiecaj mi
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl