Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

wildfreeheart
Nauczyłam się igrać z losem czy drwić z przeznaczenia. Nauczyłam się zaczynać na nowo i stawiać kropki. Nauczyłam się żyć. Pora nauczyć się Ciebie nie kochać...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
wildfreeheart
Jun 29
Add this event to a calendar application
Męczy mnie przeszłość Wspomnienia te dobre i te złe Traumy i natrętne, irracjonalne myśli Rany zadane przez innych Błędy popełnione przeze mnie
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
wildfreeheart
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
wildfreeheart
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
wildfreeheart
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
wildfreeheart
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
wildfreeheart
Kocham całym sercem, albo tym ile z niego zostało.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
wildfreeheart
wildfreeheart
Czekam i nic z nadziei, czekam bardziej niż Ty. Czekam aż wszystko minie ...
— Rojek - Krótkie momenty skupienia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
wildfreeheart
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
wildfreeheart
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
wildfreeheart
2701 f67e 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
wildfreeheart
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
wildfreeheart
wildfreeheart
wildfreeheart
wildfreeheart
Przez ludzi których nie widzimy dziś,
przez słowa których nie powinno być,
przez grzechy których nie możemy zmyć...

— Białas & Lanek ft. Quebonafide - Ganges
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
wildfreeheart
"Wiara w to życie wysychała co dzień" 
— BIAŁAS
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl